69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

tytuł projektu: EuroBiuro

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-045

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Suma dof. – 541160

Suma dof. UE – 459986

mleko cena
, strop drewniany warstwy
, niekaralność
, jakie dokumenty do turcji
, nowa lista czasopism punktowanych 2021
, k-9
, www granica gov pl
, obligacje czerwiec
, przestępczość
, wniosek aktywna tablica
, konstanty szułdrzyński lekarz
, kiedy 14 emerytura 2022
, cennik usług budowlanych
, 300 zl
, włochy vs bułgaria
, buddyjski duchowny
, sztuczne owoce
, zaginiona beata szwecja
, dodatek oslonowy 2022
, dofinansowanie do kredytu

yyyyy

POKL.06.01.01-24-204/08-00

(9540001114)

spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

2/2/2009 – 11/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)