69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

tytuł projektu: Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-048

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Suma dof. – 684519

Suma dof. UE – 581841,15

grupy nacisku
, skinner behawioryzm
, do kiedy można się spisać przez internet
, szczepienie grupa 0
, wypowiedzenie umowy tauron
, dofinansowanie do odbioru tv
, jamrożek kielce
, gmina korzenna
, ceeb deklaracje
, waloryzacja kapitału początkowego za i kwartał 2021

yyyyy

POKL.06.01.01-24-127/09-01

(9542353828)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

2/4/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)