69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Kobieta z plusem: 45+

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-952

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Suma dof. – 800147

Suma dof. UE – 680124,95

instytut strat wojennych
, dobrowolna służba wojskowa
, tarcza antykryzysowa dla małych firm
, światowe forum miejskie
, bon turystyczny – lista sklepów 2021
, nawracająca owsica
, syt
, wojewódzki urząd pracy w rzeszowie
, zasiłek opiekuńczy marzec 2021
, 300+ dobry start 2021
, kod j06
, gdańsk słupsk

yyyyy

POKL.06.01.01-24-085/09-02

(6340135558)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

10/26/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)