69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Kobieta pracująca – dobrze zarabiająca

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-952

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Suma dof. – 1726099,47

Suma dof. UE – 1467184,55

urlop zdrowotny
, konfederacja definicja
, od kiedy polska jest w nato
, doraźny lek na obniżenie ciśnienia
, raport zakażeń dzisiaj
, 1505 brutto ile to netto
, stolica bułgaria
, odpisy amortyzacyjne
, montaż etola
, rodzaje map
, kwota bazowa 2021 służba cywilna
, um katowice praca
, analiza regresji

yyyyy

POKL.06.01.01-24-026/10-00

(6340135558)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

11/8/2010 – 6/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)