69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi „FEMMES DE BEAUTE” Zagórscy s.j.

tytuł projektu: NISza – Nie Ignoruj Szansy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Piastów 05-820

„FEMMES DE BEAUTE” Zagórscy s.j.

Suma dof. – 991817,4

Suma dof. UE – 843044,79

100 tys na mieszkanie
, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
, zameldowanie na pobyt czasowy jak długo
, kiedy wypłacany dodatek osłonowy
, klasyfikacja medalowa w tokio 2020
, kwarantanna

yyyyy

POKL.06.01.01-24-017/09-01

(5262278874)

spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

4/1/2010 – 10/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)