69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

tytuł projektu: Akademia zawodowej aktywności

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Kartuzy 83-300

Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Suma dof. – 424636,86

Suma dof. UE – 360941,33

olsztyn elk
, wirus zachodniego nilu
, polska szczepienia
, szczepimy sie punkty szczepień
, now ład
, metodologia badań
, kod działalności gospodarczej
, polski ład pit2
, nowy wirus wuhan
, oferty pracy dla osób po 50 roku życia bydgoszcz

yyyyy

POKL.06.01.01-22-242/08-03

(5891436918)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

8/27/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)