69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Fundacja Gospodarcza

tytuł projektu: Kobieta atrakcyjna zawodowo

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Gdynia 81-538

Fundacja Gospodarcza

Suma dof. – 75245,31

Suma dof. UE – 63958,52

bactitis kids
, kontynenty świata
, life quality index
, poronienie statystyki
, europejski akt małżeństwa
, toksyczne zachowania
, obostrzenia polska listopad 2021
, biblioteka milanówek
, gilza krzyżówka
, prokuratoria generalna rzeczypospolitej polskiej
, obostrzenia od 15 lutego 2022

yyyyy

POKL.06.01.01-22-186/08-05

(5830009004)

fundacja

00 Nie dotyczy

12/9/2009 – 11/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)