69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik

tytuł projektu: Mobilna opiekunka

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Ostróda 14-100

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik

Suma dof. – 76193,81

Suma dof. UE – 64764,74

podatek od emerytury 2021
, pytania spis powszechny 2021
, praca gov oferty
, skala buforta
, profil zaufany urząd pracy
, jan dziedziczak
, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

yyyyy

POKL.06.01.01-22-087/10-03

(7411453238)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

11/9/2011 – 1/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)