69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

tytuł projektu: Furtka do nowych możliwości- program wspierania aktywności zawodowej i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Sopot 81-855

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Suma dof. – 1115958

Suma dof. UE – 948564,3

co oznacza skrót 5g
, powikłania po covid u dzieci
, ludność holandii
, nauczanie zdalne od 20 grudnia zasiłek
, nieruchomosci mazowieckie
, miasto gliwice
, www.efs.gov.pl
, obostrzenia styczeń
, wniosek nawozy 2022
, moje konto etoll
, emerytura po 100 latach
, zagnansk
, zasady wyjazdu do hiszpanii
, jak przygotować się do rozmowy o podwyżkę
, buzka
, reagan cytaty
, wmi uam
, jak sprawdzić wyniki loterii szczepionkowej
, u07
, woj świętokrzyskie mapa
, stan cywilny — rodzaje

yyyyy

POKL.06.01.01-22-087/08-05

(9570657546)

Kościół Katolicki

00 Nie dotyczy

9/25/2009 – 7/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)