69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Ekspert Sitr Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku

tytuł projektu: Nowy zawód-szansą na lepsze jutro

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Słupsk 76-200

Ekspert Sitr Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku

Suma dof. – 504953,09

Suma dof. UE – 429210,13

obostrzenia w polsce 17.03
, kandydaci do senatu warszawa 2019
, czolgi
, zgłoszenie na szczepienia przeciw covid-19
, oczyszczalnia ścieków
, koronawirus 29.03
, bobsleje olimpiada 2022
, bielsko biala
, extrant

yyyyy

POKL.06.01.01-22-019/08-03

(8390012971)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

10/6/2008 – 8/31/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)