69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi 4progress Maciej Kusiński

tytuł projektu: Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-281

4progress Maciej Kusiński

Suma dof. – 140253,03

Suma dof. UE – 119215,07

koniec maseczek powrót rękawiczek
, watna negocjacje
, maseczki w lesie
, rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie
, starosc
, ranking imion 2022
, kiedy wypłaty 13 emerytury 2022

yyyyy

POKL.06.01.01-20-073/13-00

(5421157782)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

12/31/2014 – 11/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)