69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-365

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 131566,05

Suma dof. UE – 111831,14

jak sprawdzić wynik testu na covid
, szczepionka od ilu lat
, sasin koronawirus
, obostrzenia 26 czerwiec 2021
, jak rejestrować na szczepienie covid
, lata pracy a wysokość emerytury
, domowa opieka medyczna covid-19
, gliwice urząd miasta
, wynagrodzenie uczniów
, marketing mix 7p na przykładzie firmy
, przedszkole 395

yyyyy

POKL.06.01.01-20-056/07-02

(5420000305)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

12/15/2008 – 5/29/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)