69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi CTC Polska Sp. z o.o.

tytuł projektu: Re-Aktywacja II – kompleksowe wsparcie dla kobiet niepracujących w wieku 45+

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Warszawa 04-041

CTC Polska Sp. z o.o.

Suma dof. – 566215

Suma dof. UE – 481282,75

polish pesel number
, lobbysta kto to
, stan apatii
, największe miasta w polsce powierzchnia
, mz.gov.pl
, co to gmo
, motywujące cytaty życiu cytaty
, dania koronawirus
, obsługa klienta
, loteria szczepienia zapisy
, um inowrocław
, kierunki polityki oswiatowej panstwa
, zdalne od 10 stycznia 2022

yyyyy

POKL.06.01.01-16-129/09-02

(5261041928)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

6/17/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)