69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Dobry Doradca Sp. z o.o.

tytuł projektu: Ekspert finansowy-nowy start zawodowy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Wrocław 50-071

Dobry Doradca Sp. z o.o.

Suma dof. – 188799,5

Suma dof. UE – 160479,58

licznik wynagrodzenia
, ceidg gov
, przyloty do polski z anglii
, litwa obostrzenia
, nowa biala pozar przyczyna
, wyciskanie wrzodów
, zaświadczenie o niekaralności ważność
, pit gov logowanie
, minister cyfryzacji

yyyyy

POKL.06.01.01-16-097/09-03

(8971715332)

szkoła lub placówka oświatowa

00 Nie dotyczy

5/16/2011 – 2/28/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)