69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiat Brzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

tytuł projektu: KOBIETY GÓRĄ

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Brzeg 49-300

Powiat Brzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

Suma dof. – 435213,06

Suma dof. UE – 369931,1

jawornik myszków
, koronowirus czechy
, uległy
, bank witkowo
, znani blogują
, stacja sanitarno epidemiologiczna
, 5701 brutto ile to netto
, straż pożarna olsztyn
, zasady przekraczania granicy z niemcami
, typy kultury

yyyyy

POKL.06.01.01-16-045/11-03

(7471567388)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

3/5/2013 – 7/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)