68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Firma czyli Ja

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Środa Wielkopolska 63-000

Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

Suma dof. – 652475,25

Suma dof. UE – 554603,96

oecd
, arimr lublin elizówka
, 11 maja 2019
, cena stali marzec 2022
, indeks rosyjski
, przemyslowa
, dopisanie pkd
, zapisy na szczepienie sms
, racibor
, ile państw należy do onz

yyyyy

POKL.06.02.00-30-052/11-00

(7861095187)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

9/1/2011 – 9/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)