68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Chodzież 64-800

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

Suma dof. – 488404,71

Suma dof. UE – 415144

amon gus
, elektroniczne
, average salary poland
, pożar kościoła kolbego białystok

yyyyy

POKL.06.02.00-30-118/12-01

(7642058401)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

1/3/2014 – 9/30/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)