68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

tytuł projektu: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości skutecznym sposobem przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Łódź 90-408

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Suma dof. – 1694129

Suma dof. UE – 1440009,65

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
, dom bez pozwolenia ile metrów 2021
, opłaty za śmieci warszawa 2022
, stawki vat tabela 2021

yyyyy

POKL.06.02.00-10-023/08-04

(7262349581)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/31/2010 – 11/2/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)