68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

tytuł projektu: Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Świecie 86-100

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Suma dof. – 180099,29

Suma dof. UE – 153084,4

białowieski park narodowy mapa
, utonięcia 2021
, obostrzenia od 27.03
, zazielenienie 2019
, gov. pl. szczepimy sie

yyyyy

POKL.06.02.00-04-055/10-00

(5591840124)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

8/5/2010 – 8/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)