68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

tytuł projektu: Osiągniemy sukces!

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Debrzno 77-310

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Suma dof. – 1608397,79

Suma dof. UE – 1367138,12

położenie statków
, analogiczne
, choroby krążenia
, światowy dzień cukrzycy
, system małych gospodarstw
, bezrobotny a poszukujący pracy
, mieszkania wejherowo
, szwecja grecja
, norwegia wjazd covid
, sprawozdanie finansowe koła gospodyń wiejskich wzór

yyyyy

POKL.06.02.00-22-007/12-00

(8431421822)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

8/21/2012 – 9/30/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)