68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Krok do własnej firmy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Bielsko-Biała 43-382

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Suma dof. – 474800,8

Suma dof. UE – 403580,68

niski człowiek długość życia
, zamek na wawelu
, łódż
, urząd dozoru technicznego

yyyyy

POKL.06.02.00-24-004/10-00

(5471144391)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

6/2/2011 – 3/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)