68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Moja szansa – własna firma

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Słupsk 76-200

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

Suma dof. – 350725,46

Suma dof. UE – 298116,64

polskie przysłowia po angielsku śmieszne
, cytaty o koniach po angielsku
, lista szczepień
, aktywna tablica wnioski

yyyyy

POKL.06.02.00-22-046/09-02

(8391013458)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

6/16/2010 – 12/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)