68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

tytuł projektu: PO KLucz do biznesu2!

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-315

Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Suma dof. – 56921000

Suma dof. UE – 48382850

obostrzenia teneryfa
, ceny węgla kamiennego
, gov loteria szczepienia
, ferie mazowieckie 2021
, fundusz inwestycyjny otwarty

yyyyy

POKL.06.02.00-16-001/12-01

(7542663278)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/3/2013 – 7/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)