68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Powiat Piski

tytuł projektu: Mazurski wilk przedsiębiorczości

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Pisz 12-200

Powiat Piski

Suma dof. – 1649193,47

Suma dof. UE – 1401814,45

konkurs strażacki 2022
, ceny paliw węgry
, mały zus
, system emerytalny w polsce
, pomoc klęskowa 2022
, francja rpa

yyyyy

POKL.06.02.00-28-031/12-03

(8491503423)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

9/9/2015 – 6/25/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)