68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Katowicach

tytuł projektu: SAM JESTEM SWOIM SZEFEM

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Warszawa 00-791

Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Katowicach

Suma dof. – 938100

Suma dof. UE – 797385

jak pobrać certyfikat szczepienia na telefon
, kiedy wyplaty rodzinny kapitał opiekuńczy
, nie mam konta w banku jak założyć profil zaufany
, podejmowanie
, wymi

yyyyy

POKL.06.02.00-24-081/08-03

(5210086832)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

10/14/2010 – 12/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)