68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Twoja firma – Twój sukces

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Końskie 26-200

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Suma dof. – 1015621,96

Suma dof. UE – 863278,67

ustawa o rewitalizacji
, walne zgromadzenie spółdzielni
, drugi urzad skarbowy
, łapsze niżne
, rynek pracy 2019

yyyyy

POKL.06.02.00-26-008/10-01

(6581220917)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/17/2011 – 7/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)