68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Izba Rzemieślnicza w Opolu

tytuł projektu: PWP Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-061

Izba Rzemieślnicza w Opolu

Suma dof. – 2391218,22

Suma dof. UE – 2032535,49

wojewódzki instagram
, najbardziej poszukiwane zawody 2021
, dług publiczny polski
, całkowita niezdolność do pracy
, standardy kwalifikacji zawodowych

yyyyy

POKL.06.02.00-16-006/11-03

(7540340252)

organizacja pracodawców

00 Nie dotyczy

11/14/2013 – 9/30/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)