68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Gmina Wrocław

tytuł projektu: Praca na własny rachunek

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Wrocław 50-141

Gmina Wrocław

Suma dof. – 1502672,55

Suma dof. UE – 1277271,67

ceidg wydruk
, synonimy zaangażowanie
, odpis z księgi wieczystej
, ceny rolnicze zboża
, jak wypełnić wniosek osłonowy
, aplikacja susza 2021
, prosta spolka akcyjna
, nowe obostrzenia marzec 25

yyyyy

POKL.06.02.00-02-015/08-02

(8971383551)

wspólnota samorządowa

00 Nie dotyczy

3/31/2010 – 6/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)