68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Gmina Gubin o statusie miejskim

tytuł projektu: Aktywne i zawodowe – wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Gubin 66-620

Gmina Gubin o statusie miejskim

Suma dof. – 1842999,4

Suma dof. UE – 1566549,49

stany wody
, wegry francja
, średni wzrost kobiet
, ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu
, ministerstwo klimatu wzór wniosku o dodatek osłonowy
, fundacja definicja

yyyyy

POKL.06.02.00-08-032/08-03

(9260008606)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/31/2010 – 11/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)