68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

tytuł projektu: „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości IV”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Lublin 20-036

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Suma dof. – 2951186,24

Suma dof. UE – 2508508,3

chorwacja azerbejdżan
, województwo podlaskie
, kalendarz szczepień covid
, prawo jazdy wniosek online
, lipnica murowana
, us bytom
, e-puap
, polski ład domy do 70m2
, licencja wspólnotowa
, marszałek województwa kujawsko pomorskiego

yyyyy

POKL.06.02.00-06-002/10-01

(7122521293)

fundacja

00 Nie dotyczy

8/29/2011 – 8/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)