68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

tytuł projektu: Na własny rachunek. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna elementem rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Bytów 77-100

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

Suma dof. – 75787

Suma dof. UE – 64418,95

aktywność
, międzynarodowy dzień
, pytania do urzędu skarbowego
, na diagramie przedstawiono zestawienie odpowiedzi
, zurawica
, czy franciszek pieczka żyje
, piłą

yyyyy

POKL.06.02.00-22-048/12-00

(8421672965)

fundacja

00 Nie dotyczy

10/31/2012 – 11/30/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)