68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

tytuł projektu: ,,Od pomysłu do sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Warszawa 01-552

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Suma dof. – 636388,6

Suma dof. UE – 540930,31

pit 2 nowy lad
, podwyżki od lipca 2022
, komenda głowna policji
, linked in kontakt
, wyrejestrowanie samochodu przez internet
, szczepienia loteria wyniki
, jpk zmiany od lipca 2021
, zdrojówki 3
, covid 18 kwietnia 2021

yyyyy

POKL.06.02.00-20-133/13-00

(5220001895)

fundacja

00 Nie dotyczy

8/27/2013 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)