68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

tytuł projektu: Mały biznes

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Kraków 31-153

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Suma dof. – 304765,73

Suma dof. UE – 259050,87

garbatka
, gmina siennica
, pakiet ecommerce
, składanie wniosku o dowód

kolorowanki samochód

POKL.06.02.00-12-131/12-00

(5220001895)

fundacja

00 Nie dotyczy

5/29/2012 – 1/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)