68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

tytuł projektu: „Zakładam firmę ze świadomością”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Puławy 24-110

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Suma dof. – 999999,7

Suma dof. UE – 849999,75

public holidays poland 2019
, aktualna cena trzody chlewnej
, fundusz socjalny
, wniosek do prokuratury
, polska powierzchnia w km2
, obligacje skarbowe 4-letnie 2021
, poznaj polskę pytania i odpowiedzi

yyyyy

POKL.06.02.00-06-032/08-05

(7161004550)

fundacja

00 Nie dotyczy

3/29/2010 – 8/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)