68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Aktywności Obywatelskiej

tytuł projektu: Zatrudnij się sam

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Lublin 20-079

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

Suma dof. – 1472630

Suma dof. UE – 1251735,5

ii nabór mój prąd lista rankingowa
, 9 listopada koronawirus
, no 5
, kraje unii europejskiej 2022

yyyyy

POKL.06.02.00-06-013/10-02

(9462456064)

fundacja

00 Nie dotyczy

9/2/2011 – 4/30/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)