68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Forum Inicjatyw Rozwojowych

tytuł projektu: Moja Firma III edycja

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-077

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Suma dof. – 2419892

Suma dof. UE – 2056908,2

krowa rasy
, kaktusowate niższa klasyfikacja
, rejestracja na szczepienia dla seniorów 70+ gov
, ms gov
, data urodzenia z pesel
, minimalne wynagrodzenie 2022
, rozliczenie pita za 2020
, pit 0 dla młodych ustawa

yyyyy

POKL.06.02.00-20-014/08-03

(9661787616)

fundacja

00 Nie dotyczy

3/29/2010 – 3/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)