68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

tytuł projektu: Pomysł + dotacja = biznes

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-555

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Suma dof. – 1331720

Suma dof. UE – 1131962

towarzyskich
, składnik betonu krzyżówka
, dzikie pszczoły odcinek 195
, wyjazd do turcji obostrzenia
, baza danych firmy
, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
, dyskrecjonalny
, przerwa techniczna
, ilosc zaszczepionych na covid
, baza danych definicja
, ile hektar ma kilometrów
, dopłaty do hektara 2020
, tarcza antykryzysowa 2021 dla samozatrudnionych
, gęsi ozdobne
, zus ol-10

yyyyy

POKL.06.02.00-20-046/09-01

(9661737736)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/29/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)