68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Bydgoska Szkoła Wyższa

tytuł projektu: Zacznij działać na własny rachunek!

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz 85-059

Bydgoska Szkoła Wyższa

Suma dof. – 1669460,5

Suma dof. UE – 1419041,43

dowód osobisty 2021
, francja zamyka granice 2021
, przekroczenie granicy niemieckiej
, dofinansowanie młody rolnik
, grupa wyszehradzka
, prosięta małopolska
, choroba bostońska zdjęcia wysypki
, czas pracy kierowców
, modul praca gov pl
, corona polska
, wołoska 137

yyyyy

POKL.06.02.00-04-050/10-00

(9671198206)

uczelnia wyższa

00 Nie dotyczy

8/5/2010 – 7/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.02.00)