66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Praca już czeka na Ciebie!

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Środa Wielkopolska 63-000

Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

Suma dof. – 275997,44

Suma dof. UE – 234597,83

polsa slowacja
, najmniejsze państwa europy
, co to jest metodologia
, ha
, epuap data powstania
, teneryfa koronawirus
, ma szyby lecz nie ma okien krzyżówka
, emerytury bez podatku tabela 2022

yyyyy

POKL.06.01.01-30-048/11-00

(7861095187)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/8/2012 – 9/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)