66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom!

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Środa Wielkopolska 63-000

Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj

Suma dof. – 199708,4

Suma dof. UE – 169752,14

konto pacjenta
, rząd znosi obostrzenia
, informacja podatkowa kontakt
, publiczny rejestr dłużników
, biznes i zarządzanie nowy przedmiot
, rozporzadzenie 15 grudnia 2021 covid
, jagody leśne
, do kiedy obostrzenia na śląsku
, przyslowie po angielsku
, loteria paragonowa do kiedy
, novavax szczepionka
, сертификат вакцинации польша
, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

yyyyy

POKL.06.01.01-30-078/09-01

(7861095187)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

4/21/2010 – 10/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)