66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

tytuł projektu: BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Środa Wielkopolska 63-000

Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

Suma dof. – 304637,44

Suma dof. UE – 258941,83

konwergencja biologia
, okres wiosen i jesieni
, штраф за нарушение карантина в польше
, czechy holandia skrót
, gmina bodzechów
, wysokość emerytury pomostowej 2020
, infoelblag
, fundusz sołecki 2019

yyyyy

POKL.06.01.01-30-068/12-01

(7861095187)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

4/30/2013 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)