66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

tytuł projektu: Gospodynie na medal

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Zielona Góra 68-958

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Suma dof. – 49736,7

Suma dof. UE – 42276,2

zakażenia koronawirusem 5 marca
, rodzaje aglomeracji
, rozwiązanie umowy zlecenia wzór
, szczepienie a kwarantanna
, bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców 2021

yyyyy

POKL.06.03.00-08-062/11-00

(9290052799)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

12/29/2011 – 5/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)