66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

tytuł projektu: Uzupełnienie kwalifikacji drogą do sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Przemyśl 37-700

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

Suma dof. – 251002,45

Suma dof. UE – 213352,08

sprawdzenie oc po rejestracji
, nowe zakażenia
, cytaty o pieniadzach
, epn
, podział władzy

yyyyy

POKL.06.01.01-18-170/09-01

(7950008534)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

6/21/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)