66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

tytuł projektu: NOWY ZAWÓD – STAŻ – PRACA

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Kielce 25-950

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Suma dof. – 310479,56

Suma dof. UE – 263907,62

zakazy tonażowe warszawa
, rodzinne domy pomocy
, status ukr co oznacza
, powiat zduńskowolski
, wjazd do wielkiej brytanii koronawirus
, certification of employment
, członkowie zboru krzyżówka
, zdjecia do paszportu
, koronawirus 17.03
, chocianów

yyyyy

POKL.06.01.01-26-024/13-01

(6570008869)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

6/9/2015 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)