66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu

tytuł projektu: CEL PRACA – aktywność zawodowa szansą dostępu do zatrudnienia.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Kielce 26-600

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu

Suma dof. – 374437,7

Suma dof. UE – 318272,05

sprawdzenie vat
, zgoda na pobyt tolerowany
, mapa zachorowań covid
, apart olsztyn
, wroclawek
, koronawirus statystyka
, wniosek o pesel dla ukraińca
, апостиль

yyyyy

POKL.06.01.01-14-442/10-01

(6570008869)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/16/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)