66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Pomocna dłoń. Aktywizacja biernych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Katowice 40-952

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Suma dof. – 817092

Suma dof. UE – 694528,2

rekonwalescencja po usunięciu kamieni nerkowych
, uzupełnij zdania dotyczące ustroju starożytnego rzymu
, podatki gov. pl
, malta ludność
, łubianka
, msbs grot
, administracja publiczna praca
, zgubienie dokumentów
, uprawa jpo

yyyyy

POKL.06.01.01-24-010/07-02

(6340135558)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

3/2/2009 – 4/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)