66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia przygotowujący do pracy w usługach opiekuńczych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Gdańsk 80-239

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 1366952,69

Suma dof. UE – 1161909,79

nauka stacjonarna od 14 lutego
, mobywatel paszport covidowy
, szkolenie branżowe dla nauczycieli
, dochod do becikowego
, wysokosc doplat do ha
, ile musi byc zakazen zeby zamkneli szkoly
, dzien depresji
, pol to eng

yyyyy

POKL.06.01.01-22-076/10-01

(5840357209)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/29/2011 – 1/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)