66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-365

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 287272,73

Suma dof. UE – 244181,82

certyfikat księgowego 2021
, prawo do informacji
, co to znaczy jj
, wjazd do tunezji
, tranżerowanie
, zgłoszenia na szczepienie
, karbowane brzegi języka
, lubelskie koronawirus
, siłownie tylko dla olimpijczyków
, koronawirus w hiszpanii
, kooprodukcja
, wydatki kancelarii premiera
, u2f klucz
, liczba szczepień polska
, gmina czerwin
, kwa rejestracja

yyyyy

POKL.06.01.01-20-025/13-00

(5420000305)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

12/2/2013 – 1/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)