66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Też chcemy profesjonalnie gotować

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Zielona Góra 65-958

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 49975

Suma dof. UE – 42478,75

wnioski 500 plus 2022 kiedy składać
, lo 6 wrocław
, domy opieki społecznej
, czterokołowiec

yyyyy

POKL.06.03.00-08-002/10-00

(9290052799)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/3/2010 – 2/28/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)