66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI II. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia po 50 roku życia z terenu powiatów kaliskiego oraz ostrowskiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Poznań 60-179

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 326302,49

Suma dof. UE – 277357,11

olimpiada 3 sierpnia
, kinder wycofane produkty
, kraków jakie to województwo
, sentencja co to
, wykaz wydawnictw punktowanych
, zus kwarantanna dziecka
, baby boomers pokolenie
, pszasnysz
, elektromobilnosc
, czy jest kwarantanna dla zaszczepionych
, nowe zasady od 15 maja
, włochy covid wjazd
, asertywnym
, noś maseczkę
, prawa pacjenta
, onz polska od kiedy

yyyyy

POKL.06.01.01-30-168/13-01

(7770001720)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

9/22/2014 – 5/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)